• Współpracujemy z kancelariami prawniczymi i ekspertami z wielu dziedzin nauki i techniki między innymi z zakresu daktyloskopii, wypadków i kolizji drogowych, biologiczno-chemicznych, badań głosu, pisma.

  • Z każdej sprawy sporządzamy pisemne sprawozdanie.

  • Materiały zebrane w trakcie naszych czynności mogą być wykorzystane w postępowaniu sądowym.

  • Doradzamy w sprawach prawnych, jak też w rozwiązywaniu spraw życia codziennego.

  • Prowadzimy negocjacje i mediacje. Działalność nasza oparta jest na całkowitej dyskrecji i zaufaniu.

Posiadamy licencje detektywa.

Jesteśmy pierwszą Firmą detektywistyczną w Zamościu. Działamy na terenie całego kraju i poza jego granicami. Realizujemy usługi we wszystkich formach zleceń wynikających z ustawy o usługach detektywistycznych.
Zarejestrowani jesteśmy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, Nr NIP 9221090153, Nr REGON 061627421. Prowadzimy działalność na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej pod numerem RD-64/2013 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Firma jest ubezpieczona w zakresie odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A. za ewentualne szkody powstałe podczas realizacji usług.