Oferta

Prowadzimy szeroki zakres działalności detektywistycznej

W ramach wszystkich prowadzonych przez nas zleceń, klient dostaje pełną dokumentację, która z uwagi na legalność źródła jak i zastosowanych technik może stanowić przyszły materiał dowodowy

 • sprawy rozwodowe, majątkowe, spadkowe
 • ustalenie miejsca pobytu osób
 • ustalenie świadków zdarzeń
 • odzyskiwanie danych z trwałych nośników (telefon, komputer)
 • poszukiwanie utraconego mienia
 • ustalanie tożsamości osób
 • wykrywanie oszustw matrymonialnych
 • ustalenie ojcostwa
 • obserwacja osób i obiektów
 • dokumentowanie zdarzeń
 • sprawdzanie przeszłości osób
 • wykrywanie podsłuchów
 • badania DNA
 • badania wariograficzne
 • ekspertyzy dokumentów i pisma
 • wywiad gospodarczy i środowiskowy
 • sporządzanie dokumentacji (foto, video, audio)
 • prowadzenie czynności obserwacyjno-rozpoznawczych
 • badanie przeszłości firm i osób
 • badanie aktualnej sytuacji prawnej podmiotu gospodarczego
 • zbieranie opinii o wiarygodności kontrahenta
 • wykrywanie nieuczciwej konkurencji
 • weryfikacja zwolnień lekarskich
 • weryfikacja szkód zgłaszanych firmom ubezpieczeniowym
 • ustalania stanu majątkowego dłużnika
 • monitoring: osób, pojazdów, ładunków
 • realizacja innych nietypowych zleceń
 • odzyskiwanie należności
 • monitoring płatności
 • weryfikacja wierzytelności
 • pieczęć windykacyjna
 • skup wierzytelności
 • KRS-odpisy, bilanse
 • ustalenie majątku
 • informacja o dłużniku
 • monitorowanie egzekucji komorniczej